Skoči na glavno vsebino

Nižji izobrazbeni standard

V oddelke NIS (prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom) so vključeni učenci v skladu z normativi in standardi, ki jih ureja šolska zakonodaja.

Učenci  obiskujejo našo šolo od 1. do 9. razreda. Imajo pa še  možnost izobraževanja  deseto leto.  Pouk poteka po veljavnih učnih načrtih za nižji izobrazbeni standard. V 6. in 9. razredu naši učenci sodelujejo tudi na nacionalnem preverjanju znanja.

V šolskem letu 2023/24 imamo  7 oddelkov z nižjim izobrazbenim standardom.  Po pouku so učenci vključeni v podaljšano bivanje. 

Dnevi dejavnosti, ki so prav tako del pouka, so opredeljeni in načrtovani v letnem delovnem načrtu.

Učenci se udeležujejo tudi interesnih dejavnosti.

V naših oddelkih se izobražujejo učenci, ki prihajajo iz Vrhnike, Logatca, Rovt, Podlipe, Cerknice, Drenovega Griča, Bevk, Loga in Brezovice pri Ljubljani.

Učenci, ki uspešno končajo program nižjega izobrazbenega standarda, nadaljujejo šolanje v programih nižjega poklicnega izobraževanja.

Oddelki in razredniki 

1. K, 3. K  – razredničarka Milena Gvardjančič, druga učiteljica Alja Krašovec

2. K, 4. K – razredničarka Daša Grbec

6. K – razredničarka Nataša Beden

7. K – razredničarka Jasna Jakopič Meze

8. K – razredničarka Tanja Strehar

9. K – razredničarka Maja Ledinek

 

 

 

Zapri dostopnost