Nižji izobrazbeni standard

V oddelke NIS (prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom) so vključeni učenci v skladu z normativi in standardi, ki jih ureja šolska zakonodaja.

Učenci  obiskujejo našo šolo od 1. do 9. razreda. Imajo pa še  možnost izobraževanja  deseto leto.  Pouk poteka po veljavnih učnih načrtih za nižji izobrazbeni standard. V 6. in 9. razredu naši učenci sodelujejo tudi na nacionalnem preverjanju znanja.

V letošnjem šolskem letu, 2019/20 imamo 8 oddelkov z nižjim izobrazbenim standardom. Po pouku so učenci vključeni v dva oddelka podaljšanega bivanja.

Dnevi dejavnosti, ki so prav tako del pouka, so opredeljeni in načrtovani v letnem delovnem načrtu.

Učenci se udeležujejo tudi interesnih dejavnosti.

V naših oddelkih se izobražujejo učenci, ki prihajajo iz Vrhnike, Logatca, Rovt, Podlipe, Cerknice, Drenovega Griča, Bevk, Loga in Brezovice pri Ljubljani.

Učenci, ki uspešno končajo program nižjega izobrazbenega standarda, nadaljujejo šolanje v programih nižjega poklicnega izobraževanja.