Skoči na glavno vsebino

Posebni program vzgoje in izobraževanja

V posebni program vzgoje in izobraževanja ali skrajšano PP, so vključeni učenci, ki ne morejo slediti programu z nižjim izobrazbenim standardom, se pa izobražujejo po posebnem programu, ki je opredeljen v šolski zakonodaji.

Program vzgoje in izobraževanja za te učence vključuje vsebine, ki te učence pripravijo na:

  • pridobivanje osnovnih znanj in spretnosti,
  • vzpodbujanje učenca na gibalnem, govornem, zaznavnem, čustvenem, miselnem ter    socialnem področju,
  • skrbi za samega zase in svoje zdravje,
  •  na čimbolj samostojno in kvalitetno življenje,
  •  na čimbolj samostojno vključevanje v okolje

Učenci se  v okviru svojih zmožnosti vključujejo v vse aktivnosti, ki potekajo na naši šoli.

V šolskem letu 2022/23 imamo tri oddelke posebnega programa, ki jih skupaj obiskuje 25 učencev. Učenci PP2 imajo svojo učilnico na Lošci 1. Učenci PP1 in PP3 imajo svoje prostore na Tržaški 7a.

Oddelki in učitelji:

PP1 – razredničarka Mateja Tkalčič, varuhinja Slađana Čolović

PP2 – razredničarka Katarina Masnec, varuhinja Barbara Žakelj

PP3 – razredničarka Mojca Čretnik Drašler, varuhinja Mojca Grom

Zapri dostopnost