Posebni program vzgoje in izobraževanja

V posebni program vzgoje in izobraževanja ali skrajšano PP, so vključeni učenci, ki ne morejo slediti programu z nižjim izobrazbenim standardom, se pa izobražujejo po posebnem programu, ki je opredeljen v šolski zakonodaji.

Program vzgoje in izobraževanja za te učence vključuje vsebine, ki te učence pripravijo na:

  • pridobivanje osnovnih znanj in spretnosti,
  • vzpodbujanje učenca na gibalnem, govornem, zaznavnem, čustvenem, miselnem ter    socialnem področju,
  • skrbi za samega zase in svoje zdravje,
  •  na čimbolj samostojno in kvalitetno življenje,
  •  na čimbolj samostojno vključevanje v okolje

Učenci se  v okviru svojih zmožnosti vključujejo v vse aktivnosti, ki potekajo na naši šoli.

V šolskem letu 2019/20 imamo tri oddelke posebnega programa.