Skoči na glavno vsebino

Posebni program vzgoje in izobraževanja

V posebni program vzgoje in izobraževanja ali skrajšano PP, so vključeni učenci, ki ne morejo slediti programu z nižjim izobrazbenim standardom, se pa izobražujejo po posebnem programu, ki je opredeljen v šolski zakonodaji.

Program vzgoje in izobraževanja za te učence vključuje vsebine, ki te učence pripravijo na:

  • pridobivanje osnovnih znanj in spretnosti,
  • vzpodbujanje učenca na gibalnem, govornem, zaznavnem, čustvenem, miselnem ter    socialnem področju,
  • skrbi za samega zase in svoje zdravje,
  •  na čimbolj samostojno in kvalitetno življenje,
  •  na čimbolj samostojno vključevanje v okolje

Učenci se  v okviru svojih zmožnosti vključujejo v vse aktivnosti, ki potekajo na naši šoli.

V šolskem letu 2023/24 imamo štiri oddelke posebnega programa. Učenci PP2 in PP3  imajo svojo učilnico na Lošci 1. Učenci PP1 in PP4 imajo svoje prostore na Tržaški 9a.

Oddelki in učitelji:

PP1 – razredničarka Mateja Tkalčič, varuhinja Slađana Čolović

PP2 – razredničarka Katarina Masnec, varuhinja Barbara Žakelj

PP3 – Majda Vidoni, varuhinja Barbara Žakelj 

PP4 – razredničarka Mojca Čretnik Drašler, varuhinja Mojca Grom ( Mateja Petrovčič)

Zapri dostopnost